Åtkomst till kvarnforsplan begränsad

Under hösten 22 kommer troligtvis Sveaborgsgatan vara avstängd i etapper. Åtkomsten till kvarnforsplan från sveaborgsgatan blir inte möjlig under den första etappen.

Entreprenören kommer sätta upp hänvisningsskyltar för åtkomst och omdirigering av väg.